Ugovorno pravo

Ugovor je zaključen kad se ugovorne strane saglase o bitnim sastojcima ugovora. Osnovni izvor ove oblasti je Zakon o obligacionim odnosima. U ugovornim odnosima se postavljaju pitanja: sposobnosti za zaključenje ugovora, forme ugovora, mogućeg predmeta ugovora, zaključenja ugovora pod uslovom ili rokom, kapare, ugovorne kazne, odustanice, te raskida ugovora i naknade štete. Osnovno načelo ugovornog prava je da je „ugovor zakon za ugovorne strane“, međutim, pod određenim uslovima, ugovor se može raskinuti odnosno poništiti, te ostvariti pravo na povraćaj datog i naknadu štete.

Kontaktirajte me
U oblasti ugovornog prava advokat Danilo Babić pruža usluge:
  • sastavljanja i tumačenja ugovora (o kupoprodaji, zajmu, poklonu, zakupu, delu, osiguranju, jemstvu, itd.)
  • zaključenja vansudskih poravnanja
  • zastupanja u sudskim postupcima u sporovima iz ugovornih odnosa