Stručni tekstovi

Lišenje poslovne sposobnosti

Šta je poslovna sposobnost? Poslovna sposobnost je sposobnost lica da samostalno odlučuje o pravima i [...]

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Šta je ugovor o doživotnom izdržavanju? Ugovor o doživotnom izdržavanju je ugovor kojim se primalac [...]

Ugovor o poklonu

Šta je ugovor o poklonu? Ugovorom o poklonu se jedno lice (poklonodavac) obavezuje da će [...]

Mobing

Šta je mobing? Mobing je drugi izraz za zlostavljanje na radu. Zlostavljanje je svako aktivno [...]

Sporazum o priznanju krivičnog dela

Šta je sporazum o priznanju krivičnog dela? Sporazum o priznanju krivičnog dela je jedna vrsta [...]

Otkaz ugovora o radu

Koji su razlozi za otkaz ugovora o radu? Postoje četiri grupe razloga za otkaz ugovora [...]

Testament

Šta je testament? Testament ili zaveštanje, kako se još naziva, je jednostrana, lična i uvek [...]

Ustavni sud odlučio u korist porodilja- ko ima pravo na obeštećenje?

Ustavni sud je 14.2.2024. godine objavio odluku da je neustavna odredba Zakona o finansijskoj podršci [...]

Oportunitet

Šta je oportunitet? Oportunitet je institut krivičnog procesnog prava. Zakonski izraz ovog instituta je odlaganje [...]

Povreda na radu

Da li je poslodavac uvek odgovoran za povredu zaposlenog na radu? Poslodavac je odgovoran za [...]

Upis u katastar nepokretnosti

Advokat Danilo Babić sa Republičkim geodetskim zavodom ima zaključen ugovor o pristupanju i korišćenju sistema [...]

Uslovna osuda

Šta je uslovna osuda? Uslovna osuda je mera upozorenja koju sud izriče učiniocu krivičnog dela. [...]

Izdržavanje (alimentacija)

Ko ima pravo na izdržavanje? Pravo na izdržavanje imaju: Izdržavanje deteta Maloletno dete ima pravo [...]

Deoba zajedničke imovine supružnika

Šta je zajednička imovina supružnika? Zajednička imovina supružnika je imovina koju su supružnici stekli radom [...]

Razvod braka

Koji su načini prestanka braka? Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. Brak [...]

Eksproprijacija

Da li neko može da mi oduzme moju privatnu svojinu protiv moje volje? Odgovor je: [...]