Pravo stranaca

Osnovni zakoni koji regulišu oblast prava stranaca (tzv. imigraciono pravo) su Zakon o strancima i Zakon o zapošljavanju stranaca. Za ulazak na teritoriju Republike Srbije za državljane nekih država je potrebna viza, dok sa nekim državama Republika Srbija ima uspostavljen bezvizni režim. Razlikuju se viza C (za kraći boravak, do 90 dana) i viza D (za duži boravak, od 90 do 180 dana). Za boravak u trajanju dužem od 90 dana strancu je neophodno odobrenje za privremeni boravak. Razlozi za privremeni boravak su: zaposlenje, školovanje, spajanje porodice-brak, vlasništvo nad nepokretnosti itd. Pod određenim uslovima strancu se može odobriti stalno nastanjenje. Zapošljavanje stranaca je dozvoljeno pod uslovom da ima odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad. Dozvolu za rad izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje i ona je, takođe, uslov i za samozapošljavanje stranca. Izdaje se kao lična radna dozvola ili radna dozvola.

Kontaktirajte me
U oblasti prava stranaca advokat Danilo Babić pruža usluge:
  • pravnog savetovanja u fazi koja prethodi ulasku na teritoriju Republike Srbije, u smislu ispunjenosti svih neophodnih uslova
  • prijave boravišta stranaca
  • podnošenja zahteva za privremeni boravak ili stalno nastanjenje stranaca
  • podnošenja zahteva za dobijanje radne dozvole strancima
  • osnivanja privrednih društava u vlasništvu stranaca u Republici Srbiji
  • zastupanja u kupovini nepokretnosti strancima na teritoriji Republike Srbije