Porodično i nasledno pravo

Porodično i nasledno pravo su grane prava koje regulišu porodične odnose i deobu imovine. Osnovni zakoni koji regulišu ove oblasti su Porodični zakon i Zakon o nasleđivanju. Kada dođe do razvoda braka postavlja se pitanje podele imovine supružnika, s kojim roditeljem će dete (deca) živeti, kako će održavati odnos sa roditeljem sa kojim ne živi, kao i koliki iznos će na ime izdržavanja plaćati roditelj koji ne živi sa detetom. Razvod braka može biti sporazuman ili se do njega dolazi podnošenjem tužbe. Imovinske odnose supružnici (ili budući supružnici) mogu urediti i pre sklapanja braka (kao i nakon) zaključenjem tzv. bračnog (ili predbračnog) ugovora. Nasleđivanje je prelazak imovine ostavioca na naslednike u momentu smrti. Ono se može odvijati po pravilima zakona ili na osnovu testamenta. Zakon poznaje i tzv. naslednopravne ugovore, a to su ugovor o doživotnom izdržavanju i ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života.

Kontaktirajte me
U oblasti porodičnog i naslednog prava advokat Danilo Babić pruža usluge:
  • zastupanja u sporazumnom razvodu braka ili razvodu braka po tužbi
  • sastavljanja bračnih (predbračnih) ugovora
  • zastupanja u postupcima podele imovine stečene u braku ili vanbračnoj zajednici
  • zastupanja u postupcima za izdržavanje (alimentaciju)
  • zastupanja u postupcima za izmenu modela viđanja deteta
  • zastupanja u postupcima lišenja roditeljskog prava
  • zastupanja u postupcima lišenja poslovne sposobnosti.
  • sastavljanja testamenta
  • sastavljanja ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života
  • zastupanja u ostavinskim postupcima