stručnost

posvećenost

odgovornost

O meni

Diplomirao sam na Pravnom fakultetu u Novom Sadu s prosečnom ocenom 9,51. Na istom fakultetu sam završio i master studije i stekao zvanje mastera pravnih nauka. Dvogodišnji pripravnički staž sam obavio u Višem sudu u Novom Sadu, nakon čega sam položio pravosudni ispit. Šest godina sam radio kao sudijski pomoćnik (stručni saradnik) u Apelacionom sudu u Novom Sadu. Na ovom radnom mestu sam obavljao pripremnu analizu predmeta za sudijsko odlučivanje, izradu nacrta presuda i rešenja, te proučavanje propisa i sudske prakse. Nakon položenog advokatskog ispita osnovao sam advokatsku kancelariju sa sedištem u Sremskoj Mitrovici. Tečno govorim engleski jezik.

oblasti rada

Privredno pravo

Radno pravo

Naknada štete

Ugovorno pravo

Porodično i nasledno pravo

Nepokretnosti

Pravo stranaca

Krivično i prekršajno pravo